top of page

Regulamin oraz polityka prywatności.

Regulamin oraz reklamacje

Zakup usługi w Salonie jest równoznaczny , iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że klient zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Forma słowna jest również akceptowana i jeśli klient nie zgłosi iż istnieją jakieś przeciwskazania, późniejsze roszczenia nie będą brane pod uwagę. 

 

Reklamacje mogą zostać zgłoszone do 5 dni kalendarzowych od wykonania usługi i tylko osobiście w salonie.

 

Reklamacje kosmetyczne: jeśli manicure hybrydowy nie utwardzi się bądź naturalnie się zapowietrza, pęknięcie bądź złamanie paznokcia/żelu, nie jest podstawą do reklamacji. Uszkodzenia mechaniczne nie będą brane pod uwagę. Przy pozytywnym rozpatrzeniu, klientowi przysługuje prawo do wykonania korekty reklamowanej usługi w ustalonym terminie.

Zmiana zdania klienta odnośnie oczekiwań w trakcie bądź po usłudze. Pęknięte bądź zadarte paznokcie, paznokcie złamane, zmiana koloru paznokci nie są przedmiotem reklamacji.

 

W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon Shen Nails zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin.

 

Uznanie reklamacji daje możliwość naprawy usługi reklamowanej nie później niż 10 dni od jej uznania. Salon nie zwraca pieniędzy za wykonanie usługi w ramach reklamacji .

 

Rodzic korzystający z usług w salonie Shen Nails  mający pod opieką dziecko, ponosi wszelką odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia przedmiotów w salonie. Ponadto, rodzic zobowiązuje się do pilnowania dziecka tak, aby nie przeszkadzać innym Klientom oraz nie zaburzać pracy w salonie. W przeciwnym razie Stylista ma prawo odstąpić od wykonania usługi.

Umawiając się na wizytę, akceptujesz wyżej wymienione warunki

Polityka prywatności

bottom of page